Geur

Een geur is de waarneming van vluchtige stoffen in de lucht met de neus. Indien een geur als onaangenaam wordt ervaren spreken we van geurhinder of stank. Geurhinder ofwel stankoverlast komt relatief veel voor in Nederland.

De mate waarin men een geur als hinderlijk ervaart is niet direct bepalend voor het ontstaan van gezondheidsrisico’s. Dit is afhankelijk van de stof zelf. Meer informatie over geurhinder vindt u in de folder.