Voorkom gezondheidsproblemen door hitte

Lekker weer met echt zomerse temperaturen. Voor veel mensen de tijd om te genieten! Een groot gedeelte van onze tijd besteden we buiten. Lekker ontspannend en dus goed voor onze gezondheid. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. Gelukkig kunnen gezondheidsproblemen door hitte ook goed voorkomen worden. Hier volgen algemene tips om veilig te kunnen genieten van het warme weer.

Drink voldoende
Drink 2 liter vocht per dag, ook als u geen dorst heeft. Drink bij voorkeur water. Vermijd alcohol.

Baby’s die alleen borstvoeding krijgen, hoeven geen extra water uit een fles te krijgen. Bij warm weer wordt moedermelk vanzelf wateriger. De moeder kan haar kindje gewoon wat vaker aanleggen. Ouders die hun kindje flesvoeding geven kunnen tussendoor wel een paar lepeltjes water geven bij warm weer. Lees hier meer over drinken bij warm weer. 

Vermijd inspanning
Vermijd inspanning vooral tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag.

Blijf uit de hitte
Blijf binnen of in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag. Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.

Zorg voor koelte
Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van kamers die te veel zon krijgen. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en zet open als het buiten koeler is ('s-nachts en vroeg in de morgen).

Zorg voor elkaar
Steek een helpende hand toe als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn, die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.

Welke klachten kunt u krijgen door hitte?
De belangrijkste klachten die we kunnen krijgen bij uitdroging door oververhitting zijn heftige dorst, een gevoel van uitputting, concentratieproblemen, duizeligheid, prikkelbaarheid, misselijkheid, soms braken, hoofdpijn, kramp in de spieren of een snelle polsslag.

Wat kunt u doen bij uitdrogingsverschijnselen: drink veel water en eet of drink wat zouts, bijvoorbeeld bouillon. Ga uit de zon en zoek wat koelte (bijvoorbeeld op een plek waar een briesje staat).

In het ergste geval kan er warmteberoerte optreden. Een warmteberoerte kunt u herkennen aan: plotselinge bewusteloosheid, soms spiertrekkingen en/of insulten (schokken van het lichaam), een sterk oplopende lichaamstemperatuur (boven 41 graden Celsius) een droge, warme en rode huid geen zichtbaar zweet op de huid.
Wat kunt u doen bij warmteberoerte: bij warmteberoerte moet u direct de ambulancedienst (112) bellen voor spoedeisende hulp. Daarnaast moet u meteen lichaamstemperatuur zien te verlagen door te ventileren, de persoon in de schaduw te leggen en de huid af te koelen met water of natte handdoeken.

Kwetsbare groepen
Sommige mensen zijn extra kwetsbaar voor hitte: ouderen (65+), mensen met een zwakke gezondheid of chronische ziekten, patiënten van verpleeg- en verzorgingstehuizen, mensen met hart-, vaat- en longaandoeningen, diabetespatiënten, dak- en thuislozen, baby’s en peuters, - sporters, deelnemers aan (buiten)evenementen of mensen die zich op een andere wijze zwaar lichamelijk inspannen.

Smog
Tijdens aanhoudend warm weer kan er sprake zijn van smog door ozon. De luchtkwaliteit is dan 'slecht' volgens de indeling van de Nederlandse Luchtkwwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Ondervindt u hinder van smog, blijf dan met name in de middag en vroege avond binnen en vermijd zware lichamelijke inspanning. Meer informatie over smog is te vinden op de RIVM wegpagina over smog, klik hier.

Vragen?
Ook op de website van het Rijksinstituut voor Milieu (RIVM) vindt u meer informatie en tips. Bij vragen over uw gezondheid kunt u het beste uw huisarts raadplegen. Misschien gebruikt u medicijnen of heeft u een ziekte waarbij veel drinken nou juist niet mag. Raadpleeg ook in zo'n geval uw huisarts of uw apotheek.
Algemene vragen over hitte en gezondheid kunt u stellen aan GGD Zaanstreek-Waterland, afdeling Medische Milieukunde. Wij zijn van 09.00-17.00 uur te bereiken via telefoonnummer 0900-2545454 of via info@ggdzw.nl.