Luchtverontreiniging

Ondanks dat door diverse maatregelen de luchtkwaliteit sterk is verbeterd leidt luchtverontreiniging nog steeds tot gezondheidsproblemen. De grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn verkeer en industrie. De belangrijkste stoffen die de lucht vervuilen, zijn fijn stof, stikstofdioxiden en ozon. Meer informatie over luchtverontreiniging en gezondheid vindt u in de folder.