Werkzaamheden Medisch Milieukundige

De medisch milieukundigen adviseren inwoners, gemeenten en instanties (o.a. scholen) in de regio. Enkele voorbeelden op vragen uit de praktijk: Wat te doen als een thermometer is gevallen en kwik vrijkomt? Wat zijn de gezondheidsrisico’s van bodemverontreiniging? Zijn mobiele telefoons schadelijk voor de gezondheid? Wat te doen bij schimmel en vocht in huis?

Schimmel- en vochtproblemen komen veel voor in (huur)woningen. U kunt terecht bij de GGD voor informatie en advies over deze of andere milieuonderwerpen en hun relatie met de gezondheid. De GGD kan geen bouwkundig onderzoek verrichten. Indien het vermoeden bestaat van bouwkundige problemen in de woning dan kunt u dit melden aan de verhuurder of contact opnemen met een bouwkundige. De afdeling Medische Milieukunde heeft geen rol in de medische indicatiestelling voor een nieuwe huurwoning.

Naast het beantwoorden van vragen wordt er ook preventief gewerkt. Dit betekent voorlichting geven van bewoners en informeren van de gemeenten aan de hand van lokale, landelijke en internationale ontwikkelingen en wetenschappelijke ontdekkingen.

Arbeidsgerelateerde onderwerpen behoren in eerste instantie niet tot het werkterrein van de Medisch milieukundige van de GGD. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betrokken arbohulpverlener en/of uw werkgever. Daarnaast behoren milieuproblemen zonder aantoonbare gevolgen voor de gezondheid van de mens niet tot het werkveld van de Medisch milieukundige.