Maximale impact voor een gezonde jeugd: de visie van de Jeugdgezondheidszorg

GGD Zaanstreek-Waterland voert voor de gemeenten in de regio de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. Jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. Jeugdgezondheidszorg draagt er aan bij kinderen een goede start in het leven te geven zodat kinderen kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige burgers en hun draai vinden in de samenleving.

Door de veranderingen in het sociaal domein is het van belang te beschrijven waar de jeugdgezondheidszorg voor staat. Dit staat beschreven in de visie van de JGZ. In dit visiedocument werkt de JGZ haar ambitie uit en geeft aan wat dit betekent voor het kind en de ouders, de JGZ-professionals en het management van GGD Zaanstreek-Waterland en voor gemeenten en de partners in de zorg voor jeugd.