Update 7 april

‘Coronatest drive in’ gestart

Vanochtend kwamen de eerste  zorgmedewerkers naar de  ‘Coronatest drive in’ bij de brandweerkazerne in Purmerend. Hun instellings- of bedrijfsarts hebben hen hiervoor aangemeld. Het is de bedoeling dat de mensen zelf het  monster afnemen. Als dat niet gaat doen onze medewerkers het. Uiteraard nemen die beschermende maatregelen in acht.

We gaan uit van 100 monsters afnemen per dag.

Link naar brandweer purmerendLink naar bemonstering

Update 6 april

GGD Zaanstreek-Waterland start ‘Coronatest drive in’

Op verzoek van de minister van VWS, minister Hugo de Jonge, gaan alle GGD’en in Nederland vanaf deze week zorgmedewerkers testen op corona. Dinsdag 7 april start GGD Zaanstreek-Waterland hiervoor met een ‘Coronatest drive in’. Er is een testlocatie ingericht op de parkeerplaats aan de achterkant van de brandweerkazerne in Purmerend. Zorgmedewerkers uit onze regio met klachten kunnen zich via hun bedrijfs- of instellingsarts aanmelden en kunnen vervolgens op afspraak terecht op werkdagen tussen 9 en 13 uur.

De GGD neemt allerlei voorzorgsmaatregelen in het kader van bescherming. Zo blijven de zorgmedewerkers in hun auto en dragen de medewerkers van de GGD beschermende kleding.

Onder andere verloskundigen, huisartsen, mensen die in de thuiszorg, jeugdzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken, kunnen zich hier op verwijzing van een arts laten testen als ze klachten hebben.

De GGD gaat uit van maximaal 100 testen per dag. De arts die de aanvraag heeft gedaan, krijgt de uitslag 24-36 uur nadat de test is afgenomen.

Update 31 maart

Maatregelen blijven gelden tot en met 28 april

Het kabinet maakte vanavond bekend dat het alle coronamaatregelen in Nederland verlengt tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

 • Voor het Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.
 • Sportaccommodaties, horeca, kinderopvang, enz. blijven dus dicht tot en met 28 april.
 • Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.
 • Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.
 • Maak nog geen plannen voor de meivakantie.
 • Zorgpersoneel in o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen ook getest worden.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. 

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Update 30 maart

Behoefte aan een luisterend oor? Advies of extra hulp nodig?

Rode Kruis Hulplijn: Voor mensen in quarantaine of thuisisolatie: 070-4455 888. Van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.

Luisterlijn:  Dag en nacht bereikbaar  voor iedereen die behoefte heeft aan sociaal contact: 0900 – 0767.

Mantelzorglijn: Speciaal voor mensen die voor anderen zorgen. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 16.00 uur. Via 030 – 760 60 55.

Open de Voordeur: Als thuis de spanningen oplopen en je anoniem je verhaal kwijt wilt: 075-651 8390. Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 – 11.00 uur

Vragen?

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl. Kijk bij het RIVM voor actuele info over besmettingen. Staat je vraag er niet bij, bel dan 0800-1351.

Update 24 maart

Nieuwe regels corona

Het Kabinet heeft op maandag 23 maart nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus verder te bedwingen:
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten zijn dicht tot en met 6 april.
Alle evenementen en bijeenkomst worden afgelast tot 1 juni.

Nep sms in omloop

In sommige regio’s worden nep-sms’en verspreid waarin de GGD mensen zogenaamd oproept om zich zo snel mogelijk te melden in verband met een mogelijke besmetting.
Let op: de GGD communiceert dergelijke berichten NOOIT per sms!

Eenzaam in tijden van corona

Veel ouderen en zieken mogen vanwege corona geen bezoek meer ontvangen. Hoe kunnen we hun alleen-zijn verlichten? De organisatie ‘Een tegen eenzaamheid’ zette allerlei ideeën en de telefoonnummers van hulplijnen handig bij elkaar op hun website.

Update 16 maart

Andere aanpak corona
Er is nu een andere aanpak van het coronavirus.  Die is gericht op de zorg aan de meest kwetsbare patiënten en niet meer op het opsporen van infecties.  Daarom krijgen voortaan alleen kwetsbare mensen een test.  Huisarts, ziekenhuis of specialist ouderenzorg bepaalt wie er een test krijgt en voert deze testen uit.

De GGD meldt geen overzicht van besmettingen meer op de website. Het actuele overzicht van besmettingen is te vinden bij het RIVM. 

Griepklachten?
Voor griepachtige klachten geldt het advies: uitzieken. Bel alleen de huisarts als klachten erger worden en je last hebt van benauwdheid of koorts (hoger dan 38 graden). 

Waarom is het testbeleid veranderd?
Doel van het nieuwe testbeleid is, dat vooral kwetsbare mensen sneller gevonden worden. Zodat ze op tijd behandeld kunnen worden. Het testen gebeurt volgens de regels van het RIVM. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het meest nodig hebben.

Wie zijn kwetsbare groepen?
Mensen van 70 jaar en ouder en mensen met ‘onderliggende aandoeningen’ die ook recht hebben op griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.

Kan ik me aanmelden voor een test?
Een test is alleen mogelijk als de (huis-) arts dat nodig vindt.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.
Staat je vraag er niet bij, bel dan 0800-1351.

Update 15 maart

Dit weekend zijn in de regio Zaanstreek-Waterland drie nieuwe inwoners positief getest op het coronavirus (Covid-19). Het zijn een vrouw uit Landsmeer en twee mannen uit Waterland. Twee van hen zijn in thuisisolatie en een van hen ligt in het BovenIJ Ziekenhuis. In onze regio komt hiermee nu het totaal op 10. De GGD is bezig met contactonderzoek en zoekt zelf contact met betrokken personen.

Vanmiddag is bekend geworden dat de maatregelen die vanaf afgelopen donderdag gelden, tot 6 april duren. Ook komen er extra maatregelen:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten. Met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om als het kan 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen gelden ook tot en met maandag 6 april.

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid of de site van het RIVM of bel naar 0800-1351.

Update 12 maart

Tot 31 maart gelden nieuwe landelijke richtlijnen tegen verspreiding van het coronavirus.
Heb je geen klachten? Vermijd grote groepen (100+) en werk thuis als het kan.
Heb je milde (verkoudheids-) klachten? Niezen, keelpijn, hoesten of maximaal 38 graden? Blijf dan thuis uitzieken en beperk sociale contacten. Bel de huisarts als klachten verergeren.
Lees op www.Rijksoverheid.nl alle maatregelen en de actuele informatie.

Er zijn twee nieuwe besmettingen in de regio: één in Landsmeer, één in de regio Purmerend.  Zoals gebruikelijk voert de GGD contactonderzoek uit.
We blijven de situatie scherp in de gaten houden, in nauwe samenwerking met het RIVM.
Kijk voor de actuele informatie over het coronavirus op www.rivm.nl. Heb je vragen? Bel dan het landelijke informatienummer 0800-1351.

Update 11 maart

Er is vastgesteld dat een inwoner uit Landsmeer besmet is met het coronavirus. De patiënt heeft de besmetting in Noord-Italië opgelopen en zit nu in thuisisolatie. Zoals gebruikelijk zoekt GGD Zaanstreek-Waterland uit met wie deze patiënt in contact is geweest (contactonderzoek). De GGD benadert deze personen zelf als daar aanleiding voor is.
Informatie over het aantal met corona besmette mensen in onze regio, kunt u ook vinden op de website van de RIVM.

Update 10 maart

In de gemeente Purmerend is een inwoner besmet met het coronavirus. Het betreft een 56-jarige vrouw die de besmetting in Noord-Italië heeft opgelopen. Deze vrouw is in thuisisolatie. Daarmee komt het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze regio op vier.
Ook hier verricht de GGD contactonderzoek en benadert deze mensen zelf.

De GGD en huisartsen krijgen erg veel bezorgde telefoontjes over het coronavirus. Heeft u vragen? Bekijk dan eerst de website van het RIVM.  Hier staat de meest actuele informatie en allerlei vragen met antwoorden.

Staat daar niet het antwoord dat u zoekt? Bel dan het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

Hebt u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? 

 • Het is niet nodig om de huisarts te bellen. De kans is groot dat u een gewone verkoudheid heeft.
 • Blijf thuis uitzieken als u contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus. Of wanneer u in een gebied was met voortgaande verspreiding van het nieuwe coronavirus. Zo weet u zeker dat u anderen niet besmet.
 • Bel de huisarts als klachten erger worden.  

Update 9 maart

In Zaanstad is een tweede patiënt besmet met het coronavirus. Het betreft een gezinslid van de patiënt die in het ZMC is opgenomen. De nieuwe patiënt is nu in thuisisolatie. Haar kind, dat geen klachten heeft, blijft uit voorzorg de komende weken thuis van school. Met de school is dit weekend contact geweest om hen te informeren.

Update 6  maart

Vanmiddag is met laboratoriumonderzoek vastgesteld dat twee mensen met het coronavirus (Covid-19) in de regio hebben. Een 60-jarige man uit Zaanstad heeft het virus. Hij ligt in het Zaans Medisch Centrum. Het is nog niet bekend hoe hij besmet is geraakt. Een 64-jarige man uit gemeente Waterland heeft de besmetting in Noord-Italië opgelopen. Deze inwoner is in thuisisolatie. GGD Zaanstreek-Waterland brengt de contacten van deze patiënten in kaart voor contactonderzoek. GGD Zaanstreek-Waterland blijft de situatie scherp in de gaten, in nauwe samenwerking met het RIVM. Heeft u vragen? Bel dan 0800-1351.