Update 12 februari 2021

Informatie over verwijderen persoonsgegevens bij de GGD’en

Onze overkoepelde organisatie GGD GHOR heeft opnieuw een bericht gemaakt.  Hierin staat op welke manier de GGD’en omgaan met verzoeken van burgers tot het verwijderen van persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens die de GGD’en gebruiken bij het testen, uitvoeren van bron- en contactonderzoek en vaccineren op en tegen COVID-19.

 

Berichtgeving 29 januari 2021:

Deze week zijn wij allemaal opgeschrikt door het bericht over het onzorgvuldig omgaan met bijzondere persoonsgegevens en het stelen van data uit onze landelijke GGD-systemen. Een uitermate serieus en schokkend incident. Er is sprake van een ernstig misdrijf met grote impact. Namens alle GGD-en heeft onze overkoepelende organisatie GGD GHOR NL vandaag een verhaal gedeeld. Hierin leggen we uit hoe de datadiefstal heeft kunnen gebeuren.

Lees hier het hele verhaal.

Deze criminele actie roept vragen op over de veiligheid rond het testen en de manier waarop de GGD met persoonsgegevens omgaat. De GGD wil graag zo open mogelijk zijn. We begrijpen dat er boosheid, onrust of onzekerheid is. Daarom beantwoorden wij graag uw vragen. Op de website van GGD GHOR staan veel vragen en antwoorden.

Welke data is gestolen?

De GGD, politie en justitie hebben vernomen dat er datasets worden aangeboden. Er is niet waargenomen dat deze ook daadwerkelijk zijn verkocht of verhandeld. Dit is allemaal nog onderdeel van het grootschalige en grondige onderzoek van politie en justitie. Zij nemen deze situatie zeer hoog op. En daar zijn wij blij mee.

Een van de vragen die leeft is of er data van inwoners uit Zaanstreek-Waterland is gestolen. Op dit moment kunnen we dat niet zeggen. De politie doet nog onderzoek naar welke gegevens gestolen zijn. Op het moment dat vast komt te staan van wie gegevens gestolen zijn, krijgen betrokkenen hiervan bericht.

Maatregelen

GGD GHOR NL neemt verschillende maatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen en heeft deze maatregelen nu verder aangescherpt. In het belang van politieonderzoek zijn de extra maatregelen nog niet openbaar. GGD GHOR NL heeft meteen nadat het datadiefstal en datalek bekend werd, contact opgenomen met de politie en aangifte gedaan. En er is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook GGD Zaanstreek-Waterland doet er alles aan om ervoor te zorgen dat gegevens van mensen die zich laten testen in veilige handen zijn. Alle medewerkers die bij de GGD komen werken, moeten een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) inleveren en tekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast heeft de GGD een privacyreglement en zijn er afspraken over de toegang tot registratiesystemen.

Testen

We kunnen ons voorstellen dat de datadiefstal uw vertrouwen in de GGD heeft geschaad. Toch hopen we dat u zich blijft testen. Dit is heel belangrijk om het coronavirus tegen te gaan.

Vragen?

Wij begrijpen heel goed dat mensen van wie de gegevens in onze systemen zitten ongerust zijn en vragen hebben. Op de website van GGD GHOR staan veel vragen en antwoorden. Staat uw vraag hier niet bij? Bel dan naar 085-1308226. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Inwoners van Zaanstreek-Waterland kunnen ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris van GGD Zaanstreek-Waterland via klacht@ggdzw.nl. U kunt hier terecht met vragen over het datalek, klachten over de manier waarop de GGD met persoonsgegevens omgaat en verzoeken tot inzage of verwijdering van gegevens uit de systemen.