Zelfmoord is nog steeds doodsoorzaak nummer 1onder jongeren tussen 12 tot 27 jaar. Eerder herkennen van signalen en betere samenwerking tussen ouders, school en zorgorganisaties kan leiden tot minder zelfdoding onder jongeren. Dat bleek tijdens de themamiddag die GGD Zaanstreek-Waterland op 6 februari organiseerde.

Maar liefst 125 mensen vonden hun weg naar de Stoomhal in Wormer. Onder hen hulpverleners, ervaringsdeskundigen, nabestaanden, artsen, politie, docenten, zorgcoördinatoren, ambtenaren en een wethouder. Zelfdoding heeft grote impact op de omgeving. De onmacht en dilemma’s die de film ‘Doodzonde’ toonde waren voor veel deelnemers herkenbaar.

Er waren verschillende workshops. Ook daaruit bleek dat het cruciaal is om in gesprek te blijven met iemand die zelfmoordgedachten heeft. Ook goede samenwerking met naasten én tussen hulpverleners kan mogelijk suïcide voorkomen.

Voor belangstellenden  in de regio organiseert de GGD komend jaar weer Gatekeeperstrainingen. Die zijn erop gericht om zelfmoord bespreekbaar te maken.

113 biedt ook een korte onlinetraining hierover.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.
Telefoon 0900-0113. Of kijk op 113.nl.