De GGD ontving het bericht dat in het Diagnostisch Centrum Saltro, dat de testen voor ons analyseert,  een fout is gemaakt. Helaas kregen hierdoor 66 personen die zich lieten testen in Zaanstreek-Waterland een foutieve testuitslag. Wij vinden het heel erg dat dit kon gebeuren. Saltro betreurt de fouten en biedt de betrokkenen oprechte excuses aan. Saltro onderzoekt wat er misgegaan is om herhaling te voorkomen. De GGD heeft alle betrokkenen persoonlijk geïnformeerd, en zo nodig advies op maat gegeven.

Hoe werd de fout ontdekt?

Voor het analyseren van de afgenomen PCR-testen maken de GGD’en gebruik van een aantal grote laboratoria. Als extra controle doen de laboratoria steekproeven onder positieve testuitslagen. Hieruit bleek dat een aantal testuitslagen negatief zijn in plaats van positief. Ook bleek dat een aantal testuitslagen positief zijn in plaats van negatief. Deze testen waren afgenomen op 5 januari. Het laboratorium onderzoekt op dit moment de oorzaak van de fouten.

Zo weet u of u één van de betrokkenen bent

De GGD heeft de betrokkenen telefonisch geïnformeerd. Aanvullend hierop ontvangen zij nog een brief. Heeft u niets van de GGD vernomen, dan kunt u er vanuit gaan dat uw testuitslag correct was.

Meer informatie

  • Op de website van het laboratorium Saltro leest u een toelichting op de gang van zaken. www.saltro.nl/nieuws