De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Zaanstreek-Waterland onderzoekt daarom de invloed van corona op gezondheid, leefstijl en welzijn van jongeren. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Het digitale vragenlijst onderzoek vindt plaats van 20 september tot 26 november 2021 onder scholieren in klas 2 en 4. In onze regio doen 18 van de 19 middelbare scholen mee. Op 23 september start Saenstroom OPDC als eerste.

Zo werkt de monitor

Tijdens een lesuur vullen leerlingen uit klas 2 en 4 op school een online vragenlijst in. Een leraar is bij de afname aanwezig. De vragenlijst gaat onder ander over gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Aan het eind van de vragenlijst krijgen leerlingen websites met goede en betrouwbare informatie over gezondheid.

Meedoen aan de monitor

Leerlingen uit klas 2 en 4 en hun ouders of verzorgers krijgen vóór de afname meer informatie over het onderzoek. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig en GGD Zaanstreek-Waterland behandelt en verwerkt de antwoorden vertrouwelijk.

Dit doen de GGD’en met de uitkomsten

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Zij voeren het onderzoek op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit onderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar. De uitkomsten geven inzicht in gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren en in de invloed van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau die te vergelijken zijn. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen Rijk en gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan gezondheid en welzijn van jongeren.

Meer informatie

Lees meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 op onze website of monitorgezondheid.nl. Of bel Monique Heemskerk: 06 5192 2728 of Michelle Wennekers: 06 5176 8934.