Vijf per dag, 1917 per jaar. Zoveel mensen verliezen we in Nederland door zelfmoord. Tijdens de tweede themamiddag ‘Zorg voor nabestaanden, naasten en betrokkenen’ zette GGD Zaanstreek-Waterland zich met alle gemeenten en (zorg)partijen in de regio in voor een daling van het aantal suïcides in onze regio. Dit gebeurde donderdag 21 april van 13.00 tot 17.00 uur in theater de Kunstgreep te Oostzaan.

Stichting Scherp nam de 130 aanwezigen mee in de wereld van nabestaanden na een suïcide. Team Suïcidepreventie vertelde de aanwezigen dat per 1 januari zelfmoordpreventie in de gemeenschappelijke regeling van de GGD is opgenomen en hiermee het project Suïcidepreventie en Meldpunt Suïcidepreventie samen Team Suïcidepreventie zijn geworden. Tijdens de themamiddag bleek hoe cruciaal het is in gesprek te blijven met iemand met zelfmoordgedachten. Ook goede samenwerking met naasten én tussen hulpverleners kan suïcide mogelijk voorkomen.

Vlak voor de pauze las een nabestaande een gedicht voor dat zij schreef na de suïcide van haar stiefzus. Dit maakte grote indruk op de aanwezigen. Tijdens het tweede gedeelte volgden de deelnemers twee van de zes inspirerende workshops. De dag werd afgesloten met enkele vragen via de Mentimeter. De deelnemers waren na afloop moe, geïnspireerd en voldaan.

Meer informatie

Lees meer over zelfmoordpreventie op onze website.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. T 0900 0113.

Of kijk op de website 113.nl.