Het Nationaal Hitteplan treedt zaterdag 24 augustus in werking. Dit gebeurt als in een bepaalde regio de kans op minstens vier opeenvolgende dagen met een temperatuur van 27°C of hoger zeer groot is.
Voor een aantal risicogroepen, met name ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening, vormt aanhoudend warm weer een risico voor de gezondheid. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over risicogroepen en de maatregelen die u kunt nemen om overlast door hitte te beperken. Ook op onze website vindt u tips bij hitte.

Rol van de GGD bij hitte

De rol van de GGD binnen het Nationaal Hitteplan is burgers, zorgverleners en gemeentes op de hoogte te stellen van de te verwachten warmte. Heeft u nog vragen dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 contact opnemen GGD Zaanstreek-Waterland, Medische Milieukunde, tel. 075-6519292.