Onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt en dat niet-roken de regel is. Een mooie ontwikkeling voor Wereld Niet Roken Dag op 31 mei. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de gevaren van roken.

Jongeren hebben liever verkering en/of seks met iemand die niet rookt. De helft is voor een totaalverbod op sigaretten. Dit blijkt uit onderzoek dat I&O Research1 begin dit jaar onder ruim 1.000 jongeren uitvoerde . Ruim 8 op de 10 jongeren tussen de 12 en 18 jaar vindt het duurder maken van sigaretten een goed middel om te voorkomen dat leeftijdgenoten beginnen met roken.
Ook denkt 71% dat prijsverhoging een prikkel is om te stoppen met roken. Gezondheid, dat je er eerder dood aan gaat en geld zijn de belangrijkste redenen om helemaal niet te roken.

Prijsstijging positief gevolg op stoppen met roken

Jongeren denken dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat minder jongeren beginnen met roken. 90% van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt. 75% haakt af bij 12 euro en 59% bij 10 euro. Als belangrijkste reden om niet te roken geven de jongeren aan: roken is ongezond (69%). Je gaat er dood aan (58%) en het kost veel geld (44%). En je gaat ervan stinken (31%). Maar ook ‘het is vies’ en ‘slecht voor je conditie’ noemen jongeren als nadelen van roken. “Duurder is beter” en “Als het duur is, schrikt het jongeren die weinig zakgeld hebben af om te beginnen met roken” stellen respondenten.

Sociale relaties zijn belangrijker dan roken

Roken is niet stoer (80%). Jongeren willen liever geen relatie of seks met iemand die rookt. En 41% van de rokers offert zijn sigaretten op voor een niet-rokende nieuwe liefde. Ook voor een (ernstig) zieke naaste, wil de helft van de jongeren stoppen.

Rijbewijs en auto reden om te stoppen

De grootste groep rokers uit het onderzoek spaart 416 euro per jaar uit als ze zouden stoppen. Jongeren die elke dag een pakje roken zelfs 2.920 euro per jaar. Ouders die hun kinderen willen overhalen om niet te roken, kunnen dit het beste doen door hier een rijbewijs (49%), auto (26%), meer vrijheid (22%) of een wereldreis (20%) tegenover te stellen. Zo blijkt uit het onderzoek.

Helft jongeren voor totaalverbod

60% van de 12 tot en met 15-jarigen ziet een totaalverbod op sigaretten wel zitten. Datzelfde geldt voor 49% van de 16 tot en met 18-jarigen. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt. Ook laat het zien dat het verhogen van de prijs van tabak meehelpt aan een Rookvrije Generatie.

Rookvrije schoolpleinen

Zien roken, doet roken. De helft van alle rokers rookte zijn eerste sigaret op het schoolplein. Vanaf 1 augustus 2020 moeten schoolterreinen volgens de wet rookvrij zijn. Scholen die hiervoor advies willen, kunnen terecht bij Gezondheidsbevordering van de GGD.

Stoppen met roken geldt in deze tijd nog meer. Er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus2.

1 I&O Research voerde het onderzoek in februari 2020 uit onder 1.008 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit gebeurde namens Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.