113 Zelfmoordpreventie luidt de noodklok en roept in de nieuwe landelijke campagne mannen tussen de 40 en 70 jaar dringend op om hulp te zoeken wanneer zij geen uitweg meer zien bij mentale problemen. Mannen van middelbare leeftijd zijn de grootste risicogroep onder mensen die suïcide plegen.

Met twee tv-reclamespots en een fotofiltercampagne wil 113 mannen van middelbare leeftijd aanmoedigen om te praten over hun mentale problemen. De campagne loopt van 16 december tot 31 december.

Waarom mannen van middelbare leeftijd zwijgen heeft veel te maken met de verwachtingen en rollen waaraan deze mannen denken te moeten voldoen. Ongeschreven regels staan het gesprek vaak in de weg, wat het zwijgen van deze doelgroep veelzeggend maakt.

GGD Zaanstreek Waterland biedt met een Team Suïcidepreventie* zorg aan nabestaanden, naasten en betrokkenen in onze regio. Heeft u behoefte aan ondersteuning of een gesprek? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 075-6518380

*Team Suïcidepreventie is onderdeel van het meldpunt & advies bijzondere zorg (MABZ)