In Zaanstreek -Waterland rijdt sinds 1 oktober als proef negen maanden lang een speciale taxi voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Deze ’Mobiele Triage en Vervoer Unit’ (MTVU) is een samenwerking van de GGD, vervoersdienst Broeder de Vries en de Parnassiagroep. In de regio Zaanstreek-Waterland zijn jaarlijks ongeveer 1100 meldingen over ‘verward gedrag’ met een acute of niet-acute zorgvraag. De proef is opgezet om te voorkomen dat ambulance, politie of crisisdienst onnodig worden ingeschakeld. Voorlopig rijdt de MTVU (ook wel Meditaxi genoemd) op werkdagen tussen 15.00 en 23.00 uur. De proef duurt negen maanden.

Hulpvragen in beeld

Een speciale vragenlijst helpt de meldkamer van 112 of de politie, om een eerste beoordeling van een melding te doen. Dan bekijken ze ook of hulp acuut of minder snel nodig is. De meldkamer brengt alle meldingen in kaart, zodat gaandeweg een steeds beter beeld ontstaat van hulpvragers. Ook kan op deze manier preventieve ondersteuning op maat worden aangeboden. Het project is een onderdeel van de Aanpak rond mensen met verward gedrag in de regio Zaanstreek-Waterland. Op basis van de meldingen wordt de MTVU zo nodig later op onderdelen aangepast.