De regio Zaanstreek-Waterland beschikt sinds begin dit jaar over een eigen GHOR-bureau met een poule van crisisfunctionarissen. Ook de ambulancevoorziening in de regio is op een andere leest geschoeid met de gezamenlijke meldkamer voor de politie, brandweer en ambulancezorg samen met de regio’s Noord-Holland Noord en Kennemerland die al enige tijd functioneert. 

Mede door deze organisatorische veranderingen zijn de samenwerkingsafspraken tussen de GHOR en Ambulance Amsterdam geactualiseerd. De afspraken gaan onder meer over de over crisisbestrijding, werkgeverschap van de Officier van Dienst Geneeskundig en over preparatie en vakbekwaamheid. Op dinsdag 3 november 2020 zijn de afspraken met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant tussen GHOR en Ambulance Amsterdam bekrachtigd door de directeuren Frans Sier (directeur RAV Ambulance Amsterdam) en Ferdinand Strijthagen (Directeur Publieke Gezondheid). 

Ferdinand Strijthagen: “De geactualiseerde afspraken vormen een mooi fundament voor de voorzetting van de uitstekende samenwerking die GHOR en Ambulance Amsterdam tot nu toe met elkaar hebben”.