GGD’en staan voor het veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Nederland. Daar hoort vaccineren bij. In de kinderopvang wordt de meest kwetsbare groep kinderen opgevangen: de kinderen van 0 tot 14 maanden die nog niet zijn gevaccineerd. Wij begrijpen daarom dat kinderopvangvoorzieningen ervoor kiezen om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.

Als GGD’en maken wij ons zorgen om en zetten wij ons in voor de gezondheid van alle kinderen in Nederland. Ook van de kinderen die – hoe onverstandig ook – niet gevaccineerd zijn. Met hun ouders willen wij daarom te allen tijde in gesprek zijn. Het recht om te vaccineren is een individuele keuze en ouders dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de consequenties van die keuze. Een vaccinatie haal je bovendien niet alleen voor jezelf, maar ook voor de bescherming van de ander.

100% Bescherming tegen infectieziekten bestaat niet. Hoewel GGD’en zich inzetten voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en het goede gesprek met ouders, vinden wij het belangrijk dat het besef leeft dat kinderen buiten de opvang ook nog steeds kans op besmetting lopen. Wij willen dan ook geen schijnveiligheid creëren door het gesprek alleen te voeren over de kinderopvang.