Vanaf vrijdag 8 juli vallen er herinneringsbrieven van het RIVM op de mat bij alle volwassenen die nog geen booster of herhaalprik hebben gehaald, terwijl zij hier wel voor in aanmerking komen. In totaal verstuurt het RIVM ruim vier miljoen brieven, in een periode van twee weken. Het gaat beslist niet om een nieuwe vaccinatieronde.

Stijging coronabesmettingen

Minister Ernst Kuipers riep woensdag 22 juni alle inwoners op zich aan de basismaatregelen te houden om een besmetting met corona te voorkomen.
Door de stijging van het aantal besmettingen is daarnaast een herinneringsactie gestart om de coronaprikken te halen. Iedere volwassene onder de 60 jaar komt in aanmerking voor een basisserie (de eerste prikken) en een boosterprik. De boostervaccinatie brengt de basisbescherming weer op peil. Iedereen van 60 jaar en ouder kan ook nog een herhaalprik krijgen. Dit geldt ook voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Bij deze groepen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door corona sneller af. Met een herhaalprik blijven zij goed beschermd.
De werking van de coronaprikken is steeds hetzelfde. Bovendien zorgt elke herhaalprik ervoor dat de kwaliteit van het afweersysteem verbetert.

Afspraak maken: telefonisch en online

Met uw DigiD kunt u via online een afspraak maken op www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
U kunt telefonisch een afspraak maken door te bellen naar 0800 – 7070. Dit nummer is gratis bereikbaar van 8.00 uur – 20.00 uur. Als u een afspraak maakt via telefoon of website hoeft u meestal minder lang te wachten.

Kijk op prikkenzonderafspraak.nl waar u zonder afspraak terecht kunt in onze regio.  

Neem altijd een identiteitsbewijs mee naar de priklocatie. Het liefst ook de brief en de ingevulde gezondheidsverklaring die met de brief is meegestuurd.

Meer informatie:

  • Klik hier voor informatie over welke coronaprik u nodig heeft;
  • Klik hier voor informatie over de booster;
  • Klik hier voor informatie over de herhaalprik;
  • Klik hier voor informatie over de bescherming die de booster en herhaalprik bieden;
  • Klik hier voor een artikel van de Gezondheidsraad naar aanleiding van de stijging van het aantal besmettingen in deze periode.

Vragen of twijfels?

Vragen of twijfels over vaccineren kunt u bespreken met de eigen medisch specialist. U kunt ook terecht bij een onafhankelijke zorgprofessional op vragenovercorona.nl.