Tussen 11 en 15 februari 2019 is het weer de landelijke Week van de Liefde! Deze week wordt jaarlijks georganiseerd om relationele en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs op de kaart te zetten. GGD Zaanstreek-Waterland organiseert een bijscholing voor docenten om met leerlingen in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit. Met het lesmateriaal ‘Je Lijf Je Lief’ leren leerlingen uit het eerste jaar van het praktijkonderwijs om bij zichzelf te checken wanneer ze iets fijn vinden en wanneer iets over de grens gaat. Je Lijf Je Lief is een goed onderbouwde, erkende interventie.
Kijk hier voor meer informatie. Heeft u zich nog niet opgegeven voor deze training? Meld u dan nog snel aan via Patty Krijgsman. Met de deelnemende scholen prikken we een datum voor een training.

Buiten de Week van de Liefde is het natuurlijk ook mogelijk om aan de slag te gaan met dit belangrijke thema. De GGD biedt ondersteuning op het gebied van Gezonde School en het behalen van het vignet ‘Relaties en Seksualiteit’. We denken graag met u mee over geschikt lesmateriaal, hoe u docenten kunt trainen en hoe u hierop beleid kunt voeren. Meer weten? Stuur een e-mail naar Patty Krijgsman, adviseur Gezondheidsbevordering, pkrijgsman@ggdzw.nl.