Zondag 24 maart is het Wereldtuberculosedag. Het doel van deze dag is onder de aandacht brengen welke problemen deze ziekte met zich meebrengt. Tuberculose is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte. Tuberculose kan in een paar cijfers samengevat worden, maar het zijn wel beangstigende cijfers. Zo is één derde van de wereldbevolking geïnfecteerd. En elke seconde opnieuw raakt een nieuwe persoon besmet. Gelukkig betekent besmet zijn niet automatisch ziek zijn, men kan van tuberculose genezen. Maar als tbc-patiënten niet of slecht behandeld worden, kan dat tot hun dood leiden. Vooral in ontwikkelingslanden sterven er jaarlijks nog veel mensen aan tuberculose.
In Nederland zijn er nog steeds ongeveer 1000 tbc-patiënten per jaar, bijna de helft hiervan wordt gevonden in de vier grote steden. De GGD-en houden zich bezig met de opsporing en de verbetering van de preventie en controle. GGD Zaanstreek-Waterland doet dat in deze regio.