Van 1 t/m 7 juni 2019 is voor de tweede keer ‘De week van de Ouder’. Een initiatief om aandacht te vragen voor aansluiting bij de leefwereld van ouders en hun ouderschap. Aanleiding voor De week van de Ouder is de door de Verenigde Naties in het leven geroepen ‘Internationale Dag van de Ouders’ op 1 juni 2012. Hiermee wordt waardering uitgesproken naar ouders in alle delen van de wereld voor hun onzelfzuchtige en levenslange toewijding aan hun kinderen.

De Week van de Ouder draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, professionals en samenwerkingspartners. Wilt u graag met ons of met andere ouders in gesprek over het ouderschap? Wij organiseren themabijeenkomsten over ouderschap. Kijk op de site van uw Centrum voor Jeugd en Gezin/Centrum Jong voor de geplande data en aanmelding.