Op vrijdag 13 augustus ontving tennisvereniging KZTV het eerste Veilig Sportklimaat bord in Zaanstad. KZTV doorliep succesvol het Veilig Sportklkimaat traject, wat betekent dat zij actief beleid voeren om een veilig sportklimaat te creëren.

In 2018 is Sportbedrijf Zaanstad samen met de gemeente Zaanstad en de GGD de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad gestart. Om een zo veilig mogelijk sportklimaat te krijgen is het Veilig Sportklimaat traject ontwikkeld om sportverenigingen te ondersteunen en hier vervolgens een beloning aan te koppelen: het Veilig Sportklimaat bord. Ondersteuning vanuit Sportbedrijf Zaanstad voor sportorganisaties bestaat uit het geven van informatie en advies, trainingen en kennisdeling en bij signalen van onveilig sportklimaat het bieden van ondersteuning om correct en passend te reageren.

De GGD een onafhankelijke vertrouwensfunctie. Zo is er bij de GGD een Meldpunt Veilig Sportklimaat. Hier kunnen misstanden of zorgen over gedrag binnen de sportwereld in Zaanstad (anoniem) gemeld worden. Het meldpunt bestaat uit een onafhankelijk vertrouwensteam van GGD Zaanstreek-Waterland. De vertrouwenspersonen kunnen onderzoek doen naar een melding en waar nodig verdere acties ondernemen. Het doel is om sporten zo veilig mogelijk te maken.