GGD Zaanstreek-Waterland ontstond in januari 1999 door een fusie van GGD Zaanstreek en GGD Waterland. Hierdoor kwam een brede basis van deskundigheden voor de hele regio beschikbaar, was er minder versnippering van taken en personen en was facilitaire ondersteuning mogelijk. Zo ontstond door de fusie in de Zaanstreek bijvoorbeeld een uitgebreider aanbod van Infectieziektebestrijding en kon epidemiologisch onderzoek en tbc-bestrijding ook in Waterland worden uitgevoerd. Dit jaar blikken we elke NOG terug op ontwikkelingen binnen de GGD.

Jeugdgezondheidszorg

In 2002 is landelijk het basispakket Jeugdgezondheidszorg vastgesteld, voor een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen. In Zaanstreek-Waterland kozen de gemeenten voor een samenwerking tussen Evean (zorguitvoerder 0-4 jarigen) en GGD Zaanstreek-Waterland (zorguitvoerder van de 4-19 jarigen). De GGD werd hoofdaannemer en Evean werd onderaannemer voor de uitvoering. In 2010 is deze constructie gewijzigd; de 0-4 jarigen zorg kwam bij GGD Zaanstreek-Waterland. Vanaf die tijd biedt één organisatie de zorg voor ouders en kinderen aan. Een belangrijke reden hiervoor was kwaliteitsverbetering.

Sociaal domein

Vanaf 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod landelijk van kracht. Hierbij werkten de GGD en politie samen. Per 2010 is ook het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG), daarvoor uitgevoerd door het maatschappelijk werk, een onderdeel van de GGD. Hiermee kwam de gehele aanpak van huiselijk geweld onder verantwoordelijkheid van de GGD. In 2015 zijn het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd tot Veilig Thuis. In 2010 kreeg de GGD er ook andere taken bij. In aanloop van de decentralisaties in het sociaal domein werd het Straathoekwerk voor Zaanstad en Oostzaan (uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg) ondergebracht bij de GGD.

Hiermee biedt GGD Zaanstreek-Waterland een breed, samenhangend en elkaar versterkend dienstenpakket, dat bijdraagt aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van haar inwoners.