Het zijn scenario’s waar je liever niet te lang bij stilstaat: crises of rampen waarbij veel slachtoffers (dreigen te) vallen. Mocht er echter toch iets gebeuren, dan is het van levensbelang dat ambulances, ziekenhuizen, huisartsen, maatschappelijk werkers en andere hulp- en zorgverleners goed op elkaar zijn ingespeeld. Deze taak ligt bij de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, oftewel de GHOR.

1 mei jl. is het GHOR-bureau voor de regio Zaanstreek-Waterland gestart. Deze netwerkorganisatie coördineert en regisseert de geneeskundige hulpverlening in ramp- en crisissituaties. Als er geen ramp of crisis is, dan houdt de GHOR zich bezig met de voorbereiding daarop. Dat doet ze onder andere door het trainen van crisisfunctionarissen en door contacten te onderhouden met haar geneeskundige partners. GHOR adviseert ook over evenementenveiligheid.

Intensievere samenwerking

Directeur Publieke Gezondheid Ferdinand Strijthagen over het bureau: “Voorheen werden de GHOR-taken uitgevoerd door het GHOR-bureau van buurtregio Amsterdam-Amstelland. Met een eigen GHOR-bureau ontstaat een nog nauwere aansluiting en samenwerking: met onze ziekenhuizen, de regionale ambulance voorziening, huisartsenposten, zorginstellingen en partners binnen de Veiligheidsregio.”

Voorbereiden op crises

Per 2020 neemt GHOR Zaanstreek-Waterland ook de crisistaken over van Amsterdam-Amstelland. De komende maanden werkt de GHOR daarom hard aan het opleiden, trainen en oefenen van de eigen crisisorganisatie. Deze moet goed voorbereid zijn op allerlei rampen, zoals bijvoorbeeld een zeer grote brand of een incident waarbij extreem geweld wordt gebruikt. Ferdinand Strijthagen: “Maar het is ook belangrijk om goed getraind te zijn in nieuwe en meer sluimerende crises in de zorg, zoals schaarste aan personeel of cybercrime.”

De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Zaanstreek-Waterland stuurt de GHOR aan. De GHOR is onderdeel van de Veiligheidsregio. Meer lezen over de GHOR en haar medewerkers? Kijk op onze website of volg ons op Twitter via @GHORZW.