De medewerkers Jeugdgezondheid van GGD Zaanstreek-Waterland, werkzaam binnen het Centrum Jong en het Centrum voor Jeugd en Gezin, letten tijdens hun contacten met ouders nu nóg meer op laaggeletterdheid bij ouders. In de Zaanstreek is namelijk één op de zes inwoners laaggeletterd. In de regio Waterland ligt het percentage tussen de 8 en 11%.
De jeugdverpleegkundigen en –artsen, pedagogen en logopedisten van GGD Zaanstreek-Waterland zijn dit jaar geschoold om laaggeletterdheid te herkennen en het gesprek aan te gaan. Ze maken in hun gesprekken met laaggeletterden gebruik van ‘Opvoeden en Opgroeien in Beeld’. Dit is een boek en een pakket afbeeldingen gericht op laaggeletterden. Daarnaast begeleiden ze ouders naar bijvoorbeeld het Taalhuis, het Digitaalhuis of NL-plein. Op deze manier krijgen kinderen van laaggeletterde ouders betere ontwikkelingskansen.

De GGD heeft het animatiefilmpje ‘Leer lezen en schrijven voor een mooie toekomst’ laten maken om kenbaar te maken wat de Jeugdgezondheid doet en hoe zij aansluiten bij de behoeften van ouders.