De gemeente Zaanstad, het Sportbedrijf Zaanstad en de GGD zijn in 2018 begonnen met het opzetten van de campagne ‘Veilig Sportklimaat’. Sporten is belangrijk voor een gezonde leefstijl en moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn. De slogan van de campagne is “Jij bent goed bezig!”, om positief gedrag te stimuleren.

Het Sportbedrijf verspreidt de campagne Veilig Sportklimaat onder de sportverenigingen en zorgt voor promotiemateriaal om positief gedrag te stimuleren en een aanspreekcultuur te bevorderen. In het promotiemateriaal is informatie opgenomen over discriminatie, intimidatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en oneerlijk spel.

Meldpunt

Is er iemand of een sportclub niet goed bezig, dan kan dat gemeld worden bij het onafhankelijke Meldpunt Veilig Sportklimaat of bij een vertrouwenspersoon van de vereniging. Dit onafhankelijke Meldpunt, dat in september 2018 van start is gegaan, is ondergebracht bij de GGD. Iedereen, ongeacht de leeftijd, kan hier misstanden of zorgen over gedrag binnen de sportwereld (anoniem) melden. Het Meldpunt bestaat uit een onafhankelijk vertrouwensteam van GGD-medewerkers. De vertrouwenspersonen vangen de melding op en kunnen waar nodig verdere acties ondernemen.

Voor een goed functioneren van het Meldpunt is bekendheid nodig. Alle betrokkenen zijn hard bezig om deze bekendheid te genereren voor het meldpunt en de eerste meldingen zijn al binnengekomen.

Naast het Meldpunt verzorgt de GGD ondersteuning en trainingen aan vertrouwenspersonen van sportverenigingen, zodat deze groep actief en bekwaam blijft.

De gemeente Zaanstad, het Sportbedrijf Zaanstad en de GGD nodigen verenigingen uit voor gezamenlijk overleg, om aandacht te vestigen op de campagne Veilig Sportklimaat Zaanstad. Op deze manier werken we samen om het sporten voor iedereen veilig te houden of maken.