Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden

‘Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt verlammend op ons vermogen om problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®, een aanpak ontwikkeld door de Amerikaanse social work-organisatie EMPath in nauwe samenwerking met Harvard University. Deze aanpak richt zich op economische zelfredzaamheid en het aanpakken van stress en is inzetbaar bij de begeleiding van mensen die hun financiële en sociale problemen willen oplossen. Platform31 is de exclusieve partner van het Amerikaanse EMPath voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland. De aanpak kan in Nederland bijdragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening door wijkteams en de brede integrale intakes bij gemeenten.

Gemeente Zaanstad is, als één van de eerste drie gemeenten in Nederland, een pilot gestart met Mobility Mentoring®. Naast de sociale wijkteams is ook het team Straathoekwerk, onderdeel van GGD Zaanstreek-Waterland, gevraagd om Mobility Mentoring® in te zetten voor de doelgroep risicojongeren. De aanpak wordt ingezet tijdens de dienstverlening van het Straathoekwerk i.s.m. haar getrainde netwerkpartners. Op 1 juni2018. is Straathoekwerk gestart met de uitvoering.
In Zaanstad is inmiddels het gehele professionele netwerk getraind. Het is van belang dat alle netwerkpartners één of meerdere professionals in hun team hebben die getraind zijn op Mobility Mentoring®, zodat zij deze kennis kunnen delen waardoor ook de samenwerking gedurende de pilot zo praktisch en voorspoedig mogelijk verloopt.

Straathoekwerk is op 1 november 2018 gestart met de invoering van een geldend waarderingssysteem; een systeem waarbij de deelnemende jongeren bij het uitvoeren van acties en/of behalen van doelen een geldbedrag krijgen op een pasje die ze kunnen gebruiken bij tien Zaanse ondernemers. Hiermee wordt onderzocht of deelnemende cliënten sneller en effectiever hun doelen kunnen behalen met de inzet van Mobility Mentoring®. Verder focust Straathoekwerk zich op het steeds meer vertrouwd raken met de Mobility Mentoring® aanpak.

De pilot loopt tot 1 juni 2020. Op basis van de tussentijdse evaluatie wordt begin volgend jaar besloten of de methodiek Mobility Mentoring® verder wordt geïmplementeerd in de gemeente Zaanstad.