Ongeveer een op de vijf mensen in ons panel kent iemand die weleens een resistente bacterie heeft gehad. Dat komt uit het panelonderzoek dat de GGD hield naar antibiotica en antibioticagebruik. Meer dan de helft van de panelleden weet niet dat een goede hygiëne helpt om antibioticaresistentie te voorkomen. Ook weet 42% van de panelleden niet of resistente bacteriën vaker in het buitenland dan in Nederland voorkomen.
Bent u benieuwd wat onder onze panelleden verder wel en niet weten over antibioticagebruik en antibioticaresistentie? Lees meer in de factsheet Antibiotica.