10 september Wereldsu´cidedag

Vandaag, 10 september 2018, het Wereldsuïcidedag. Op deze dag vinden landelijk en regionaal activiteiten plaats rond suïcidepreventie. Een voorbeeld is het congres World Suïcide Prevention Day, georganiseerd door de Parnassia-Bavogroep (specialist in geestelijke gezondheidszorg.)

Workshop GGD Zaanstreek-Waterland
GGD Zaanstreek-Waterland verzorgt in samenwerking met Stichting 113 Zelfmoordpreventie een workshop tijdens het landelijk congres met de titel: Suïcidepreventie netwerk in de regio Zaanstreek-Waterland. In deze workshop komen de resultaten aan bod van de proeftuin Suïcidepreventie in Zaanstreek-Waterland en wat de geleerde lessen zijn. Daarnaast staat het belang van goede samenwerking tussen (zorg)professionals rond dit onderwerp centraal, hoe we dit kunnen organiseren en hoe we het onderwerp verder een plek geven.

Proeftuin suïcidepreventie
Zaanstreek-Waterland is één van de zes regio’s waar twee jaar geleden voor een periode van twee jaar een proeftuin suïcidepreventie is gestart. Alle acht gemeenten in deze regio ondersteunen dit initiatief. In de proeftuinen bundelen zorg, onderwijs, gemeenten, politie, spoorsector, GGD, kerken, (sport)verenigingen en andere partijen de krachten om het aantal suïcides te verminderen. De stichting 113Zelfmoordpreventie ondersteunen de regio’s bij de zogenaamde ‘Supranet community’ aanpak. Deze aanpak bestaat uit vier pijlers die gelijktijdig ingezet worden: trainen van professionals in de verschillende sectoren, inzetten op risicogroepen, het ontwikkelen van een sluitende keten en het voeren van een publiekscampagne.