Wat houdt je werk in?

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt voor Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. De Taskforce behandelt binnenkomende meldingen vanuit de Politie en is de crisisdienst bij de Taskforce belegd. Mijn werkzaamheden bestaan uit het screenen en oppakken van politiemeldingen. In eerste instantie benaderen wij de betrokkenen om het verhaal goed uit te vragen. Bovendien worden er veiligheidsafspraken gemaakt. Als er hulpverlening betrokken is gaan wij deze benaderen en bekijken we of aanvullende hulpverlening nodig is. Als er nog geen hulpverlening betrokken is, dan bekijken we eerst of de betrokkenen hulpverlening gewenst vinden.

Wat maakt je werk zo leuk/interessant?

Mijn werk is enorm afwisselend. Zo kom ik naar aanleiding van de binnengekomen meldingen met allerlei verschillende mensen in contact, welke allen een uniek verhaal hebben. Het is bijzonder om al deze verhalen aan te horen en te merken hoe open mensen kunnen zijn in een (telefoon) gesprek. Het is mooi om te zien als mensen zich geholpen voelen, door bijvoorbeeld het maken van veiligheidsafspraken. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen: een veilige (thuis)situatie voor iedereen!

Waarom werk je graag bij de GGD?

Er heerst een ontzettend fijne, open sfeer bij de GGD, waarbij er mogelijkheden tot verandering zijn. De organisatie staat naar mijn idee niet stil, maar is volop in ontwikkeling (zeker bij Veilig Thuis!). Er wordt enorm hard gewerkt, maar er is ook altijd ruimte voor een praatje en een grapje! Daarnaast krijg je als medewerker veel verantwoordelijkheid en vertrouwen van je collega’s. Tegelijkertijd voel ik mij voldoende gesteund door mijn collega’s en kan ik hen altijd benaderen voor hulp. Zeker gezien het werk dat wij verrichten, is het erg belangrijk dat er goed voor elkaar gezorgd wordt en er een open sfeer heerst.