Bekijk ook de vlog die Vionne maakte over haar werk als jeugdarts bij onze GGD.

Wat houdt je werk in?

Ik ben jeugdarts voor de leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar. In de leeftijdsgroep 0-4 jaar zie ik kinderen op gezette tijden, waarbij ik kijk naar groei en ontwikkeling. Hierin probeer ik problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en een goed vervolg te geven. De begeleiding van ouders hierin is ontzettend belangrijk en uitdagend. Op basisscholen en voortgezet onderwijs zie ik kinderen op indicatie, als er aanwijzingen zijn dat het niet zo goed gaat met een kind. Verder is het belangrijk er voor de ouders te zijn, vragen en twijfels beantwoorden over wat normale ontwikkeling is. Maar ook het signaleren van ongezond gedrag en advisering over gezond gedrag.

Wat maakt je werk zo leuk/interessant?

Mijn werk is leuk, omdat ik in principe werk met een gezonde doelgroep. Hierdoor is het werk veel positiever dan in bijvoorbeeld het ziekenhuis. We zijn met name bezig met vroegsignalering, preventie en advisering. Mijn werk is afwisselend doordat ik met verschillende leeftijdsgroepen werk, waarin een grote diversiteit van problematiek speelt. Communicatie met verschillende leeftijdsgroepen en met ouders. Ook werk ik nauw samen met andere spelers in de zorg, zoals huisartsen, kinderartsen, maar ook scholen, kinderdagverblijven en gemeente.

Waarom werk je graag bij de GGD?

Ik werk graag bij de GGD, omdat het een grote organisatie is waar veel mogelijk is. Ook is de Jeugdgezondheidszorg erg in beweging en ik vind het interessant hoe we daar als GGD vorm aan gaan geven.

 

.