Ruim 400 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het werkgebied omvat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief, samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland voor staat.
Het Team Meldpunt Overlast & Bemoeizorg en Meldpunt Bijzondere Zorg (MOB/MBZ) houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg.
Het Meldpunt Bijzondere Zorg richt zich op het somatische, psychische, sociale en maatschappelijk
functioneren van mensen in zorgwekkende situaties. Het is erop gericht om samen met de cliënt, de leefsituatie op alle leefgebieden te verbeteren. Team MOB/MBZ is een multidisciplinair samengesteld team dat met een outreachende werkwijze gevraagd en ongevraagd de doelgroep benaderd. De medewerkers van het Team MOB/MBZ werken nauw samen met en zijn goed op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden van de verschillende organisaties en lokale teams.

Voor het Team Meldpunt Overlast & Bemoeizorg zijn wij op zoek naar een derde- of vierdejaars hbo stagiaire:

STAGIAIRE (M/V)

32 uur per week

Wat houdt de functie in?
Je bent als stagiaire gekoppeld aan een medewerker van Meldpunt Overlast Bemoeizorg (MOB) die jou begeleidt. Je loopt zoveel mogelijk mee met alle voorkomende werkzaamheden binnen het team. Hierbij verricht je in eerste instantie ondersteunende werkzaamheden. Afhankelijk van je kennis, vaardigheden en ontwikkeling binnen je stage voer je steeds me zelfstandig werkzaamheden uit binnen MOB.

De werkzaamheden
Je doet onderzoek rondom de melding (probleeminventarisatie), het inzetten van, c.q. verwijzen/toeleiden naar reguliere hulpverleningstrajecten en monitoring van de ingezette acties. Je richt je met name op OGGZ-problematiek. We werken in koppels en afhankelijk van de ontwikkeling van jouw stageperiode, ga je ook op huisbezoeken.

Wie zoeken wij?
Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires die een heel schooljaar stage willen lopen.
Je zit in het derde of vierde jaar een van de volgende relevante hbo opleidingen: SPH/MWD/pedagogiek .

Wat verwachten wij?
Je voldoet aan de vier kernwaarden van de GGD (samenwerken, pro actief, deskundig en ondernemend);
Je bent in staat computersystemen (registratiesystemen) en rapportagevaardigheden je snel eigen te maken;
Je beschikt over een grote mate van zelfstandigheid om met een korte instructie en begeleiding aan de slag te gaan. Je neemt in haar/zijn optreden initiatief; 
Je hebt basiskennis van en affiniteit met huiselijk geweld en/of kindermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Wat bieden wij?
Een leerzame stage bij GGD Zaanstreek-Waterland. Je krijgt de kans de GGD te leren kennen. Je krijgt een maandelijkse stagevergoeding.
Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.
GGD Zaanstreek-Waterland voert een actief gezondheidsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.

Geïnteresseerd in deze functie?
Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv onder vermelding van de functie vóór 19 augustus 2019 richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, e-mail: vacatures@ggdzw.nl. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Saskia Mannaert bereikbaar via telefoonnummer 075-6518338