Ruim 400 GGD-medewerkers werken iedere dag aan de bescherming, bewaking en bevordering van de gezondheid en de veiligheid van de ruim 325.000 inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. Het werkgebied omvat de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De medewerkers voeren alle taken deskundig, proactief, samenwerkend en ondernemend uit; dit zijn tevens de kernwaarden waar GGD Zaanstreek-Waterland voor staat.

Ons Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) richt zich op het somatische, psychische, sociaal en maatschappelijk functioneren van mensen in (ernstige) zorgwekkende situaties. Doel is om samen met de cliënt, de leefsituatie op alle gebieden te verbeteren. Team MABZ is multidisciplinair samengesteld. Met  een outreachende werkwijze  benaderen we gevraagd en ongevraagd de doelgroep. Om resultaat te bereiken werken medewerkers van het Team MABZ nauw samen verschillende organisaties in de regio.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het team ook verantwoordelijk voor de uitvoering van enkele taken binnen de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz), Die richt zich op behandeling, waarbij de positie van cliënt/familie centraal staat. Onder de Wvggz moet ‘een ieder’ bij de gemeente melding kunnen doen van de noodzaak tot verplichte zorg. Ook niet-acute meldingen over personen met verward gedrag kunnen gemeld worden. Het Team MABZ richt hiertoe een meldpunt in. Ook zal de GGD Zaanstreek-Waterland verkennend onderzoek voor de Wvggz uitvoeren.

Voor deze nieuwe taken zijn wij per 1 januari 2020 op zoek naar een:

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Medewerker Meldpunt MABZ
36 uur

Wat houdt de functie in?

  • Je behandelt telefonische en digitale meldingen en voert het verkennend onderzoek uit in het kader van de Wet verplichte GGZ.
  • Je triageert de ingekomen meldingen, gaat na of iemand al bekend is bij hulpverlening. Je vraagt bij de persoon zelf en/of de direct betrokkenen de melding nader uit. Je houdt hierbij de wettelijke termijnen (14 dagen) goed in de gaten.
  • Op basis van je onderzoek en expertise doe je een aanvraag voor beoordeling of verplichte GGZ wel/ niet van toepassing is.
  • Je werkt samen met het sociaal domein van de gemeenten Zaanstreek-Waterland om niet- acute meldingen over personen met verward gedrag goed over te dragen, zodat niemand tussen wal en schip valt.

Wie zoeken wij?
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, zoals HBO-V, bij voorkeur aangevuld met sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Je hebt affiniteit met de doelgroep. Je kunt goed samenwerken met externe ketenpartners en zorgt daarbij voor verbinding ook kun je planmatig professioneel werken, zowel zelfstandig als in teamverband, je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, hebt kennis van de sociale kaart en bent in bezit van een rijbewijs.

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een verantwoordelijke en afwisselende functie. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring bieden wij, bij een fulltime dienstverband, een salaris van maximaal € 4.362,00 per maand in functieschaal 10.

Bij ons vind je een informele werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden, (gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof), de mogelijkheid om flexibel te werken en een bijdrage aan de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering.
Je krijgt tevens de beschikking over een persoonlijk budget van 17,05% van je bruto salaris waarin zijn opgenomen: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, levensloopbijdrage en de financiële waarde van 14,4 uur bovenwettelijk verlof.
De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing (CAR-UWO).

De aanstelling is in eerste instantie voor een half jaar.

Voor alle functies bij GGD Zaanstreek-Waterland is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht.

GGD Zaanstreek-Waterland voert een actief gezondheidsbeleid. Kijk hier voor meer informatie.

Geïnteresseerd in deze functie?

Je kunt jouw sollicitatiebrief met cv onder vermelding van de functie vóór 16 november 2019 richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, e-mail: vacatures@ggdzw.nl. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mevr. S. Mannaert, Teammanager MABZ, bereikbaar via emailadres, smannaert@ggdzw.nl  De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet.

Wij nodigen mensen met een arbeidsbeperking nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.