Persbericht ‘GGD en Wvggz’

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg binnenkort van kracht
Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. Deze wet maakt verplichte zorg mogelijk buiten een instelling, dus thuis in de eigen omgeving. De GGD voert straks in het kader van de wet een aantal taken uit in opdracht van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het betreft het meldpunt, verkennend onderzoek en de hoorplicht.

Meldpunt
Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Wie zich ernstig zorgen maakt over iemand, kan dit kosteloos melden bij het meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD. Na invoering van de Wvggz op 1 januari, beoordelen de medewerkers van het meldpunt de ernst van de situatie en wegen af of iemand verplichte zorg nodig heeft. Zo ja, dan doet de GGD een ‘verkennend onderzoek’. Dit leidt niet altijd tot verplichte zorg. De uitkomst kan ook leiden tot een lichtere, vrijwillige vorm van ondersteuning. Iedereen, hulpverlener en inwoner, kan bij het meldpunt terecht.

Inspraak en hoorplicht
De nieuwe wet regelt dat mensen die verplichte zorg nodig hebben, meer inspraak krijgen en ook buiten een instelling behandeld kunnen worden. Gedwongen opname is alleen nog aan de orde als iemand niet meer in de eigen omgeving kan blijven of hulp niet aanvaardt, terwijl die hulp wel nodig is. Door eerder en sneller hulp te bieden en niet te wachten tot een crisisopname onvermijdelijk is, loopt de situatie niet uit de hand. Zorgvuldige procedures moeten ook leiden tot betere besluitvorming rondom het toepassen van gedwongen hulp. De wet verplicht om altijd te luisteren naar het verhaal van de betrokkene. De GGD voert deze ‘hoorplicht’ uit in opdracht van de burgemeesters van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland.

Straks meer informatie online
Op www.ggdzw.nl staat vanaf 1 januari alle informatie over het inzetten van verplichte zorg in de regio Zaanstreek-Waterland.

Klik hier voor het PDF-bestand van het persbericht ‘GGD en Wvggz’.