Persbericht ‘IKC Toermalijn is een Gezonde School’

IKC Toermalijn uit Wormerveer heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laat IKC Toermalijn zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die deskundigen hebben opgesteld. IKC Toermalijn is trots op dit behaalde resultaat!

Gezonde School-aanpak

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Met de Gezonde School-aanpak werken scholen structureel aan een of meerdere gezondheidsthema’s zoals welbevinden, voeding en bewegen. Zo zorgen scholen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. De Gezonde School-adviseurs van GGD Zaanstreek-Waterland begeleiden scholen bij de Gezonde School-aanpak.

IKC Toermalijn heeft het themacertificaat Voeding behaald en mag zich nu een Gezonde School noemen. Het team van IKC Toermalijn is trots om een Gezonde School te zijn. Lydia Sommeijer,
adjunct-directeur: “Vanaf juli hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een Gezonde School is! Tijdens de afsluiting van het schooljaar op vrijdag 12 juli 8.45 uur zijn alle kinderen, team en ouders op het plein en onthullen wij het ’vignet Gezonde School’.” Volgend schooljaar gaat IKC Toermalijn verder met de aanvraag voor het themacertificaat Welbevinden.

In regio Zaanstreek zijn er 27 scholen met het vignet Gezonde School. Gezamenlijk hebben zij 35 themacertificaten behaald. Momenteel werken er nog eens 29 scholen aan een eerste, tweede of derde themacertificaat.
Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of neem contact op met de Gezonde School-adviseurs van de GGD via gezondeschool@ggdzw.nl.

——————————————–EINDE PERSBERICHT—————————————————–
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Kramer – van Deuren, Adviseur Gezondheidsbevordering, tel. 075-6518396, e-mail avandeuren@ggdzw.nl.

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
www.ggdzw.nl
info@ggdzw.nl

Klik hier voor het PDF-bestand van het persbericht: ‘IKC Toermalijn is een Gezonde School’ (pdf 136kb)