Persbericht ‘Start project vervoer verwarde mensen in Zaanstreek-Waterland’

Het project Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU) start op 1 oktober in de regio Zaanstreek-Waterland voor mensen met verward gedrag. Dit project is een samenwerking van GGD Zaanstreek-Waterland, de vervoersdienst Broeder de Vries, en de Parnassia groep.
De MTVU is een zogenaamde ‘meditaxi’; een auto met een speciaal opgeleide chauffeur die ook medisch geschoold is. Daarnaast zijn er ook een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) van de GGD en een spv van de crisisdienst aanwezig in de auto.

Als de meldkamer 112 of de politie inschat dat er mogelijk sprake is van iemand met verward gedrag, waarbij medische of veiligheidsissues aan de orde zijn, kunnen zij de melding doorzetten naar de MVTU. Deze schat ter plekke in welke hulp er nodig is. Indien nodig vervoert de MTVU direct daarna mensen naar hun thuissituatie, een locatie van de GGD of de GGZ. Net wat nodig is. De MVTU is voorlopig op werkdagen beschikbaar van 15.00 uur tot 23.00 uur.
Ina Boerema, projectleider: “Het doel van de inzet van de MVTU is om te voorkomen dat de politie mensen nodeloos moet vervoeren en hen op beoordeling en vervolghulp moet laten wachten in een politiecel”.

De pilot start op 1 oktober 2019 en duurt negen maanden. Aan de hand van de evaluatie kunnen de tijden waarop de MVTU beschikbaar en bereikbaar is, aangepast worden.

De MVTU is een onderdeel van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag binnen de regio Zaanstreek–Waterland. GGD Zaanstreek Waterland streeft, samen met haar partners uit het brede zorgveld, maatschappelijke opvang, gemeenten en politie, naar een sluitende aanpak in de signalering, vervoer, opvang en begeleiding van mensen met mogelijk verward of onbegrepen gedrag.

——————————————–EINDE PERSBERICHT—————————————————–
Noot voor de redactie:

Voor vragen kunt u terecht bij Ina Boerema, projectleider tel. 075-6512121, e-mail iboerema@ggdzw.nl

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
www.ggdzw.nl
info@ggdzw.nl

Klik hier voor het PDF-bestand van het persbericht ‘Start project vervoer verwarde mensen in Zaanstreek-Waterland’ (pdf 230kb).