Gezondheidsonderzoek en registratie

""

De Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) schrijft de GGD’en voor om de gemeenten inzicht in de gezondheidssituatie van haar bevolking te verschaffen. In dit kader heeft GGD Zaanstreek-Waterland het project ‘de Gezondheidsmonitor 0-100 jaar’ opgezet. Hiermee wordt de gezondheidssituatie van de bevolking in Zaanstreek-Waterland in kaart gebracht. De monitor wordt gevuld met enquête onderzoek en analyse van registratiegegevens (zowel intern als extern). De informatie is verdeeld naar doelgroep en jaar van publiceren.

Volwassenen en senioren