Hoe werkt hulp bij incidenten en crises?

De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering van vier crisisprocessen: Infectieziektebestrijding, Psychosociale Hulpverlening, Medische Milieukunde en Gezondheidsonderzoek na Rampen.

We geven gezondheidskundig advies over infectieziektebestrijding en over gevaarlijke stoffen zoals asbest. Ook zetten we psychosociale hulpverlening in en doen gezondheidsonderzoek na rampen. In acute situaties voeren we de professionele regie op de vier genoemde processen die betrekking hebben op de publieke gezondheidszorg. De GGD adviseert en ondersteunt de gemeenten in de nafase van rampen en crises en ook bij kleinschalige incidenten en zedenzaken: vaak schokkende gebeurtenissen die veel maatschappelijke onrust veroorzaken.

Tijdens een crisis werkt de GGD nauw samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Veiligheidsregio en de gemeente(n) waarin de crisis zich voordoet. De GHOR is dan verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening. Deze bestaat o.a. uit ambulancezorg, ziekenhuizen en huisartsenposten.