Toezicht Wmo

""

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn hierbij te helpen. Inwoners kunnen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Meld een calamiteit of geweldsvoorval in de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland

Meld een calamiteit of geweldsvoorval in de gemeenten Purmerend en Beemster