Meldpunt Overlast en Bemoeizorg

""

Tijdens uw werk kunt u te maken krijgen met mensen die door psychische problemen, schulden, verslaving of een sociaal isolement in een probleemsituatie zijn geraakt. GGD Zaanstreek-Waterland biedt deze mensen hulp. Ook als zij zelf geen hulp kunnen zoeken. Of wanneer ze daar het nut niet van inzien.

Denkt u dat iemand onze hulp kan gebruiken? Doe dan een melding bij ons Meldpunt Overlast en Bemoeizorg (MOB).

Doe een melding bij het MOB

Doe een melding van woonvervuiling

Wanneer kan ik een melding doen?

Heeft u te maken met een verward persoon? Treft u een zeer vervuilde woning aan? Of hebben buren bij u overlast gemeld? U kunt bij het MOB probleemsituaties melden van iemand waar u zich zorgen over maakt. De melding kan gaan over een of meerdere problemen op gebied van:

  • zelfverzorging
  • wonen of financiën
  • financiën
  • politie of justitie
  • psychische problemen
  • verslaving
  • sociaal netwerk
  • veiligheid
  • opvoeding

Hoe kan ik een melding doen?

Via het aanmeldformulier MOB, e-mail naar mob@ggzdw.nl of telefoonnummer 075 – 651 83 80, op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wanneer u iemand heeft aangemeld, beoordelen we de melding en bepalen we wat de aangewezen interventies zijn. Ook koppelen we aan de melding 2 medewerkers die het best passen bij de problematiek. Hierover informeren we u als u een melding doet.

Wat kan de GGD doen?

Binnen de GGD is er veel kennis over de sociale kaart. We weten snel welke hulp het best past bij elke individuele situatie. Samenwerken met ketenpartners is daarbij een essentieel onderdeel van ons werk. Daarnaast hebben we veel expertise over verschillende probleemgebieden.