JGZ op school

""

GGD Zaanstreek-Waterland zet zich in voor een gezonde jeugd in onze regio. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samenwerking tussen de scholen en de jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en andere professionals van onze Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is hierbij heel belangrijk. Elke school kent dan ook een eigen JGZ-team. Naast het standaard wettelijk aanbod, kunnen we nog veel meer voor uw school betekenen. We zijn continu in beweging en zoeken graag de samenwerking op. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op, jgz@ggdzw.nl.

Het JGZ-aanbod

Lees meer over het aanbod van de JGZ het Landelijk Professioneel Kader.

Aanpak schoolverzuim

De jeugdarts heeft een belangrijke rol bij de signalering en aanpak van schoolziekteverzuim, ook op de basisschool.

Word een Gezonde School

We helpen uw school graag het Gezonde School-vignet te krijgen.

Jeugdgezondheidszorg op school

Ons regulier aanbod voor alle scholen in regio Zaanstreek-Waterland sluit aan op de landelijke professionele richtlijnen, het zogenaamde Landelijk Professioneel Kader. Dit kader geeft aan wanneer JG-organisaties onderdelen uit het Basispakket JGZ moeten aanbieden. Dit zijn contactmomenten in groep 2, groep 7, klas 1 en klas 3. Ons JGZ-team is in wisselende samenstelling betrokken. Belangrijk uitgangspunt is dat we alle kinderen in beeld hebben en dat we deelnemen aan de ondersteuningsteams – ook op de voorschool. Daarnaast kunnen we, indien nodig, extra ondersteuning bieden.

Aanvullende ondersteuning voor individuele leerlingen

Gedurende de schoolloopbaan kunnen er vragen of zorgen ontstaan over de ontwikkeling van een leerling. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Twijfel over gehoor, spraak of taal
  • Opvoedvragen
  • Ontwikkelingsproblematiek
  • Aanwijzingen voor gedragsproblemen
  • Schoolziekteverzuim

Het is dan altijd mogelijk om een kind of jongere aan te melden voor een extra contactmoment met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of een van onze andere JGZ-professionals. Wij kunnen leerlingen en/of ouders zelf kortdurend begeleiden of doorverwijzen naar passende hulp.

Aanvullende collectieve ondersteuning

Wij verzorgen ook collectieve voorlichtingsbijeenkomsten en lessen voor leerlingen, ouders en/of docenten/mentoren. Deze gaan over thema’s als:

  • Voorlezen
  • Gebruik van social media
  • Alcoholgebruik
  • Seksualiteit
  • Slapen

Ook als er actuele problemen zijn, kunnen we voorlichting/begeleiding verzorgen. Bijvoorbeeld bij calamiteiten, verdriet of rouw. Kijk voor meer informatie op de website van ons cursusbureau.