Welbevinden

""

Op school leren kinderen met elkaar omgaan. Het is een samenleving in het klein. Maar hoe gaat u om met pesten in de klas? Hoe kunt u reageren op seksueel getint gedrag van de leerlingen? Of wat doet u als een dierbare van een klasgenoot overlijdt? GGD Zaanstreek-Waterland adviseert scholen op het gebied van psychosociale gezondheid – zoals pesten, welbevinden en rouw – relaties en seksualiteit. Wij denken graag mee over geschikt lesmateriaal, leerkrachten trainen en ouders meenemen.

Wat kan ik als school doen tegen pesten en hoe kan ik weerbaarheid vergroten?

Leerlingen kunnen pas leren en zichzelf ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Dit lukt niet als een leerling gepest wordt. Hoe zorg je voor een veilige sfeer op school en hoe ondersteun je leerlingen hierbij? Bestaat hier beleid of een interventie voor? Wij adviseren scholen op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid. Daarvoor maken we onder meer gebruik van de Gezonde School-aanpak.

Meer weten? Neem gerust contact op met ons op via gezondeschool@ggdzw.nl.

Wat kan er op school spelen op het gebied van relaties en seksualiteit?

De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al in de babytijd en gaat een leven lang door. Kinderen die op de basisschool zitten, gaan door verschillende fases heen. Ze ontdekken hoe hun lichaam werkt en wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Kleuters spelen doktertje. Kinderen worden verliefd. Ze hebben vragen over hoe een baby in de buik komt. En aan het eind van de basisschoolperiode breekt de puberteit aan.

Ook onder leerlingen in het voortgezet onderwijs speelt van alles. Pubers gaan relaties aan. Ze worden volwassen. Soms stuurt iemand een privéfoto door die niet voor ieders ogen bedoeld is (sexting). Het is belangrijk dat scholen weten hoe ze op deze momenten kunnen reageren en ook hun leerlingen kunnen ondersteunen in de gezonde seksuele ontwikkeling.

Wat doet de GGD op het gebied van relaties en seksualiteit?

Wij adviseren scholen op het gebied van relaties en seksualiteit. Door te werken met het gezondheidsthema Relaties en seksualiteit van de Gezonde School-aanpak kunt u op vier pijlers inzetten: geschikt lesmateriaal, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid. Door op een structurele en integrale manier aandacht te besteden, draagt u bij aan de weerbaarheid en seksuele ontwikkeling van een leerling. Daarnaast draagt het bij aan een veilige en prettige sfeer op school.

  • Meer weten? Neem gerust contact met ons op, gezondeschool@ggdzw.nl.

Wat kan ik als school doen bij rouw en verdriet?

Leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, administratief en huishoudelijk personeel van een school vormen met elkaar een ‘gemeenschap’. Wat als iemand uit die gemeenschap een ernstige ongeneeslijke ziekte krijgt of overlijdt? Dan is dat in de meeste gevallen een gebeurtenis die de hele gemeenschap raakt. In een dergelijke emotionele en verwarrende periode moet de school tactvol, snel en weloverwogen reageren. U kunt de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van uw school om consultatie en advies benaderden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het protocol Rouw en verdriet in het basisonderwijs (pdf 574kb) (Kunt u de inhoud van het pdf bestand niet goed lezen? Vraagt u dan een toegankelijk bestand op via communicatie@ggdzw.nl. U ontvangt deze dan binnen 3 werkdagen.) of het protocol Rouw en verdriet in het voortgezet onderwijs (pdf 745kb) (Kunt u de inhoud van het pdf bestand niet goed lezen? Vraagt u dan een toegankelijk bestand op via communicatie@ggdzw.nl. U ontvangt deze dan binnen 3 werkdagen.).

  • Meer weten? Neem gerust contact met ons op, gezondeschool@ggdzw.nl.

Wat kan ik doen als ik het vermoeden heb dat een leerling aan zelfmoord denkt?

Het aantal zelfmoorden onder jongeren is in 2017 landelijk fors toegenomen. Wij ondersteunen middelbare scholen en mbo in het omgaan met zelfmoordgedachten bij leerlingen. Dit doen we bijvoorbeeld door scholen te helpen bij het ontwikkelen van suïcideprotocollen. Daarnaast brengen we samenwerkingspartners, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren met elkaar in contact. We geven voorlichting en trainingen voor docenten, zorgcoördinatoren en mentoren, maar bijvoorbeeld ook voor conciërges. Zo leren zij zelfmoordgedachten bij jongeren te herkennen en krijgen ze handvatten hoe hiermee om te gaan.

  • Meer weten? Neem gerust contact op met ons Team Suïdepreventie via mabz@ggdzw.nl.