Zorg- en hulpverleningsorganisaties

""

Als professional binnen een hulp- of zorgverleningsorganisatie heeft u waarschijnlijk regelmatig te maken met kwetsbare mensen. Om risico’s voor hun gezondheid en welzijn te voorkomen of te beperken, kunt u samenwerken met GGD Zaanstreek-Waterland. Bijvoorbeeld als er sprake is van een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte. Of als er een calamiteit of geweld plaatsvindt bij de Wmo-dienstverlening. Over deze en andere onderwerpen waar u in uw werk mee te maken krijgt, geven we graag advies en ondersteuning.

Ik vermoed dat er een infectieziekte heerst in mijn werkomgeving

Wat moet u weten over uw meldplicht van een (vermoedelijk) besmettelijke ziekte in uw organisatie.?

Hoe werkt Jeugdhulpverlening

Soms heeft een kind, een jongere of een heel gezin extra ondersteuning nodig bij het opgroeien of opvoeden. 

Hoe werkt hulp bij incidenten en crises?

Heeft u te maken met een (dreigende) calamiteit of crisis? Mogelijk kunnen we u ondersteunen. 

Hoe werkt toezicht op Wmo-voorzieningen?

Wij houden toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland.

Hoe zorg ik voor een gezonde leefstijl

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Zaanstad stimuleert professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven om vanuit hun rol bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. Het is een lokale, duurzame aanpak waarin verschillende instanties samenwerken.

Meldpunt Overlast en Bemoeizorg

 Wij bieden hulp aan mensen die in de problemen zijn geraakt. Dit kan ook ongevraagde hulp zijn aan mensen die zelf geen hulp kunnen zoeken. Of die daar het nut en de noodzaak niet van inzien.

Ik wil meer weten over zelfmoordpreventie

Samen met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland zetten we in op intensievere samenwerking van partijen binnen én buiten de zorgsector. Het doel is een daling van het aantal suïcides in de regio.

Ik vermoed huiselijk geweld of mishandeling

Heeft u vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling bij een cliënt? Overleg met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huislijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Dit is een belangrijk onderdeel van de meldcode huiselijk geweld.

Verward gedrag

Wij werken in een pilot samen met lokale sociale wijkteams in het versterken van hun rol in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van mensen met verward gedrag.

Cijfers en feiten

Meer weten over GGD Zaanstreek-Waterland? Ons jaarverslag, informerende factsheets, recente gezondheidscijfers of onze strategische agenda inzien? We hebben relevante informatie voor u op een rij gezet.