Toezicht Wmo

""

GGD Zaanstreek-Waterland houdt toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen voor de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. We onderzoeken meldingen van calamiteiten of geweldsvoorvallen. Op deze manier willen we de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen toetsen en waar mogelijk verbeteren. We gebruiken het toetsingskader als leidraad bij het bezoeken van de Wmo-voorzieningen.

Meld een calamiteit of geweldsvoorval in de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland

Meld een calamiteit of geweldsvoorval in de gemeenten Purmerend en Beemster

Ik wil een calamiteit of geweldsvoorval melden

Bij het verlenen van Wmo-begeleiding kan er sprake zijn van een calamiteit of geweldsvoorval. Bijvoorbeeld menselijke fouten, seksueel misbruik of het onverwacht overlijden van een cliënt. U heeft als aanbieder van maatschappelijke ondersteuning de wettelijke plicht om een calamiteit of geweldsvoorval bij ons te melden.
Voor overleg of advies over of naar aanleiding van een calamiteit, geweld of andere signalen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 075 – 651 83 33 of e-mail, toezichtwmo@ggdzw.nl.
Na de melding nemen we binnen 3 werkdagen contact met u op. Afhankelijk van de aard van de melding bepalen we welk onderzoek er nodig is.