In het najaar van 2019 voeren alle GGD’en in Nederland voor de tweede keer gelijktijdig de Gezondheidsmonitor Jeugd in het voortgezet onderwijs uit. De vorige monitor vond plaats in najaar 2015.

Waarom dit onderzoek?
De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt plaats naast het screeningsonderzoek van Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland in de klassen 1 en 3 ten behoeve van de individuele leerling. Het doel van de Gezondheidsmonitor is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Met de resultaten van dit onderzoek wordt lokaal en landelijk beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

De gegevens van de Gezondheidsmonitor Jeugd vormen, samen met de gegevens van de screening van Jeugdgezondheidszorg, ook de basis voor een schoolspecifieke rapportage die richting kan geven aan het gezondheidsbeleid van uw school. Zo kunt u vroegtijdig inspelen op het welzijn en de leefgewoonten van uw leerlingen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!
Onlangs hebben alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs een e-mail van de GGD ontvangen met de vraag of ze ook dit keer weer mee willen werken.