Vanaf 1 augustus start een landelijke PrEP-hiv regeling. GGD’en kunnen door deze regeling de hiv-preventiepil en PrEP-zorg leveren aan de groep van mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv. GGD’en zijn er blij mee dat er nu een begin gemaakt kan worden met het voorkomen van nieuwe hiv-infecties via deze regeling. Niet íedere GGD staat per 1 augustus klaar PrEP-zorg te leveren. Bovendien zullen GGD’en niet iedereen kunnen helpen met PrEP-hiv.

Pilot gedurende vijf jaar

PrEP-hiv is via de GGD beperkt beschikbaar. GGD’en zijn namelijk gebonden aan de eisen van het ministerie van VWS. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en is voor een beperkt aantal personen. De GGD’en verwachten daarom dat ze moeten werken met wachtlijsten en kunnen dus niet iedereen helpen.
We vinden het belangrijk dat de beperkte plaatsen terecht komen bij de juiste mensen. De GGD-professional beoordeelt wie in aanmerking komt voor PrEP via de landelijke regeling. De professional maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. Indien mogelijk zal de GGD-professional adviseren over andere mogelijkheden voor PrEP-zorg buiten de GGD. De regeling zal over twee jaar geëvalueerd worden. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

PrEP via de huisarts?

Naast de GGD kan ook de huisarts een rol spelen in het aanbieden van PrEP-zorg. Mensen die PrEP willen gebruiken kunnen ook met hun huisarts in gesprek gaan. Er zijn steeds meer huisartsen in Nederland die PrEP-hiv voorschrijven en PrEP-zorg leveren. In steeds meer regio’s werken huisartsen en GGD-en samen, waarbij ze afspraken maken over wie welk deel van de PrEP-zorg doet. In onze regio kunnen huisartsen voor meer informatie contact opnemen met de soa-artsen van GGD Zaanstreek-Waterland. Mocht je in onze regio tegen problemen aanlopen in het verkrijgen van PrEP-zorg, bespreek dit dan ook met GGD Zaanstreek-Waterland. Deze knelpunten zullen worden meegenomen bij de tussentijdse evaluatie van de regeling. Of zullen eerder onder de aandacht van de minister gebracht worden, als dat nodig is.

Zo regelt GGD Zaanstreek-Waterland de PrEP-hiv zorg

GGD Zaanstreek-Waterland bereidt zich de komende maanden voor op het leveren van PrEP-zorg. We zijn 1 augustus daarom helaas nog niet gereed om PrEP zorg te leveren. Het doel is dat we naast het uitschrijven van PrEP, goede medische begeleiding en zorg kunnen leveren aan de PrEP-gebruikers. Dat vereist de nodige voorbereiding en organisatie.
In verband met minimale subsidie kunnen we PrEP-zorg aan slechts een kleine groep mensen leveren. We denken nog na over wie hiervoor in aanmerking komen. Zodra er meer bekend is, dan informeren wij hierover op onze website : Vragen over PrEP kunt u stellen aan uw huisarts of aan onze Sense/soa poli: 0900 – 254 54 54 (optie 2): maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur.