Startbijeenkomst ‘Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag’