Het RIVM doet steekproefsgewijs in Nederland nader onderzoek op de patiënten monsters naar de circulerende varianten van het COVID-19 virus. Bij hun steekproef in de onderzochte testen in De Rusthoeve in Purmerend heeft het RIVM bij 8 inwoners de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat verklaart de snelle stijging van het aantal besmettingen daar.

Op dit moment is de situatie in De Rusthoeve stabiel en zijn er geen besmettingen meer bijgekomen. De getroffen maatregelen in De Rusthoeve beschouwt GGD Zaanstreek-Waterland als afdoende. De GGD ziet dan ook geen aanleiding om hier aanvullende maatregelen te adviseren.

Ongeveer 10% van alle besmettingen in onze regio is de Britse variant. Dat is hetzelfde percentage als in andere GGD-regio’s. De verwachting is dat dit de komende weken steeds per week zal verdubbelen.

Daarom is het extra belangrijk dat ook de inwoners van Zaanstreek-Waterland zich goed aan de coronamaatregelen houden.