Vragen over het coronavirus?

Hieronder diverse websites waar u met vragen terecht kunt:

 • Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. Met kleine stappen maak je al een verschil. Om in coronatijd mentaal en fysiek gezond te blijven zijn er leefstijladviezen voor mensen thuis ontwikkeld: https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus.
 • Vragen over mentale gezondheid. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over de invloed van stress op relaties binnen het gezin en suggesties om met de stress om te gaan. Voor kinderen is immers de aandacht en de ondersteuning van volwassenen heel hard nodig.
 • Leven en werken met coronavirus. Het Nederlands jeugdinstituut heeft informatie hierover voor professionals, maar voor ouders en kinderen en jongeren.
 • Voor jongeren met vragen (met chatfunctie voor jongeren).
 • Ouders die vragen hebben over de zorg en opvoeding van hun kinderen kunnen terecht bij de jeugdverpleegkundige en pedagogen van GGD Zaanstreek-Waterland (Waterland: 0299-714848, Zaanstreek: 075 6518340 ). En op ouderchat kunnen ouders online chatten met een jeugdverpleegkundige.
 • Vragen over ventilatie op scholen. De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waar scholen aan moeten voldoen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Een samenvatting van de inzichten leest u hier.
  Wel is er een advies geformuleerd voor het gebruik van bepaalde technieken voor ventilatie. Op deze paginavind je meer informatie over de rol van ventilatie bij de verspreiding van corona en over de stappen die scholen moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen aan de geldende eisen voldoen. GGD’en adviseren al lang over het belang van een goede ventilatie in scholen, los van het coronavirus. Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd, zie hier voor adviezen.
 • Vragen over quarantaine bij terugkomst uit een code rood of oranje land: Wanneer geldt het dringende advies voor (thuis)quarantaine bij terugkomst in Nederland? Hier vindt u meer informatie over terugkomst uit een land met oranje of rood reisadvies. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang.
 • Over wel of niet naar school gaan: Wanneer laat je je kind wel of niet naar kinderdagverblijf/school gaan als een gezinslid corona heeft of klachten heeft die daarop wijzen? Het RIVM heeft hier richtlijnen voor opgesteld. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom gemaakt op basis van deze RIVM richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso’s, peuteropvang en gastouders), leerkrachten van scholen en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school kan komen.
  Beslisboom alle leeftijden – BOinK_AJN_RIVM_ 121222