Vragen ontwikkeling voor het jonge kind Zaanstreek/Waterland

Klik hier voor het PDF-bestand van de folder VTO-Vroeghulp (pdf 32kb).

Vragen, Twijfels, Ongerust over de ontwikkeling van je kind?

Vragen, Twijfels, Ongerust?

Soms ontwikkelt of gedraagt een kind zich anders dan verwacht. Vooral op jonge leeftijd is het niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand is. Dit kan vragen oproepen. Praat er eens over met de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg, de huisarts of met de medewerkers van de kinderopvang. Als jouw zorgen blijven bestaan kun je terecht bij VTO-Vroeghulp Zaanstreek/Waterland.

‘Ik blijf me zorgen maken over de ontwikkeling van mijn kind!’

Het kan voorkomen dat jullie al ondersteuning en hulp krijgen zoals verschillende soorten onderzoeken, logopedie, fysiotherapie of ondersteuning bij de opvoeding. Team VTo-Vroeghulp kan met jou meedenken om ervoor te zorgen dat de adviezen van de verschillende organisaties goed op elkaar aansluiten.

‘We krijgen zoveel verschillende adviezen. Hoe weten we wat goed is voor ons kind?’

Wat betekent VTO-Vroeghulp?

VTO staat voor Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Vroeghulp staat voor het zo vroeg mogelijk aanvragen, coördineren en afstemmen van de gewenste hulp.

‘Hoe kunnen we ons kind extra stimuleren?’

Voor wie is VTO-Vroeghulp?

Voor ouders van kinderen van 0 tot en met 6 jaar die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of die begeleiding willen bij het afstemmen van onderzoek en hulpverlening.

Voor beroepskrachten en hulpverleners die vragen hebben over Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen of over mogelijkheden voor onderzoek en hulpverlening in de regio Zaanstreek/Waterland. Ook beroepskrachten kunnen advies krijgen over wat een kind nodig heeft in een situatie.

‘Dit kind gedraagt zich anders dan andere kinderen. Is er iets aan de hand?’

Hoe werkt VTO-Vroeghulp?

Als je contact opneemt met VTO-Vroeghulp is een advies soms voldoende. Als er meer nodig is bespreekt een team van experts jouw kind zo snel mogelijk. Dit team bestaat naast de coördinator o.a. uit een jeugdarts, een orthopedagoog/GZ-psycholoog, een kinderfysiotherapeut, een logopedist, een jeugdverpleegkundige en cliëntondersteuners/trajectbegeleiders.
Vooraf vinden bij jou thuis gesprekken plaats om jouw vragen en zorgen over de ontwikkeling van jouw kind door te spreken.

De vragen van kind en ouders staan centraal. We bekijken samen met jullie of jullie kind verder onderzoek nodig heeft en waar we hulp kunnen bieden.
Je kunt kiezen voor een vaste trajectbegeleider die jullie verder ondersteunt. Regelmatig bespreek je met jouw trajectbegeleider het onderzoek en de hulp rondom jouw kind.
Als het nodig is stelt het VTO-Vroeghulpteam samen met jou een nieuw plan op.

Team VTO-Vroeghulp:

 • gaat in op jouw vragen;
 • geeft jou een advies dat past bij jullie situatie;
 • denkt mee over de beste oplossing;
 • wijst jou en jouw kind de weg naar de juiste hulpverlening;
 • geeft jou ondersteuning bij het regelen van de afgesproken begeleiding en behandeling;
 • onderneemt geen stappen zonder jouw toestemming.

Samenwerking

VTO-Vroeghulp Zaanstreek-Waterland is een samenwerking tussen verschillende instellingen, organisaties en vrijgevestigde praktijken in de regio:

 • Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland
 • MEE Amstel en Zaan
 • Odion
 • Prinsenstichting
 • Youz
 • Levvel
 • Kentalis
 • MOC ’t Kabouterhuis
 • Kinderpraktijk Sam-Sam
 • Saskia Boogaard van Vijfhoek Fysiotherapie

Neem voor informatie en aanmelding contact op met de coördinator van VTO-Vroeghulp via GGD Zaanstreek-Waterland Jeugdgezondheidszorg, telefoon: 0900-2545454 of vtovroeghulp@ggdzw.nl.